COMUNICAT al PCD din 3 octombrie 2008

COMUNICAT cu privire la

votarea creşterii cu 50% a salariilor din învăţământul românesc

Consiliul Operativ Consultativ al Delegaţiei Permanente a Partidului Cadrelor Didactice, constituit din personaje ale romanului OLIGOPEDAGOGIA, întrunindu-se vineri 3 oct. a. c. în consiliu de urgenţă, la care au participat statutar şi invitaţi de la Organizaţia de Femei, Alianţa Pensionarilor, Tineretul Didactic Suplinitor, dar şi beneficiari ai educaţiei din comunitatea locală, precum şi, cu statut de observator, doamna Prepeliţă, vicepreşedinte pe probleme de PR a Partidului Amărâţilor din România, luând la cunoştinţă cu indignare şi îngrijorare de neliniştile şi controversele care au bulversat viaţa noastră economică, politică şi mediatică, în urma votării în unanimitate de către Parlament ca să ni se mai mărească şi nouă leafa cu 50 la sută, îşi exprimă următoarele luări de poziţii.

1. Este de neconceput ca nici guvernul, nici sindicatele noastre, nici presa – şi nici noi înşine! – să nu ştie nimenea cu precizie care este în realitate salariul unui cadru didactic preuniversitar sau din învăţământul superior.

2. În contextul integrării europene şi al obligaţiilor birocratice mult sporite privind asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale la toţi indicatorii, procentul de 50% e firesc, deoarece se compune, pe de altă parte, din arierate de aproape 20 de ani, la care şi-au adus aportul, ignorând care este prioritatea naţională, toate partidele parlamentare, indiferent de culoarea lor politică.

3. Atragem serios atenţia că acest controversat procent de 50% trebuie să se aplice în prima fază numai în învăţământul preuniversitar, deoarece salariaţii din învăţământul superior nu fac parte din Partidul Cadrelor Didactice, ci se constituie tradiţional în pepiniera de cadre a partidelor parlamentare, vinovate de criza care ne ameninţă.

4. Argumentul dlui ministru Adomniţei, căruia îi urăm tradiţionalul Casă de piatră! dacă presa a informat corect ce-are de gând, privind epuizarea resurselor investiţionale în reparaţii vedem cu toţii că e cât se poate de corect şi, tocmai de aceea, ne exprimăm consimţământul nostru ferm ca, implementându-se totuşi majorarea de care s-a făcut vorbire, acolo unde sunt necesităţi ele să fie reparate de cadrele didactice ele însele din proprie conştiinţă, direcţionând astfel judicios excesul de fonduri alocate din pib.

Drept pentru care s-a încheiat, în spiritul moderat şi obiectiv al culturii europene, prezentul proces-verbal.

Secretar general,

prof. Dudu Străchinaru-Bonobo

Secretar executiv pe probleme de PR,

institutor Inocencia Străchinaru